فرم استخدام

  توجه: به فرم‌هایی که کامل پر نشده‌اند و یا فرم‌های فاقد مدارک مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  ۱- مشخصات فردی

  ۲- مشخصات تحصیلی

  ۳- گواهی نامه ها

  گواهی نامه شماره ۱

  اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

  گواهی نامه شماره ۲

  اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

  گواهی نامه شماره ۳

  اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

  گواهی نامه شماره ۴

  اضافه کردن گواهی نامه بیشتر

  گواهینامه شماره ۵

  ۴- سوابق کاری

  سابقه کار شماره ۱

  افزودن سابقه کار بیشتر

  سابقه کار شماره ۲

  افزودن سابقه کار بیشتر

  سابقه کار شماره ۳

  افزودن سابقه کار بیشتر

  سابقه کار شماره ۴

  افزودن سابقه کار بیشتر

  سابقه کار شماره ۵

  ۵- معرفی نامه


  لطفا تصویر کلیه گواهی نامه ها و مدارک لازم را به صورت یک فایل zip و یا pdf ارسال فرمایید. حداکثر حجم فایل ارسالی ۶ مگابایت می‌باشد.