Minimal Dropdown Menu
قوانین
  1. پیش‌بینی مسابقات بصورت مرحله ای خواهد بود. در حال حاضر فقط امکان پیش‌بینی برای مرحله گروهی ممکن است.
  2. شرکت در هر بازی 1 امتیاز دارد.
  3. حدس درست نتیجه کلی بازی 2 امتیاز دارد.
  4. حدس درست نتیجه گل‌ها 3 امتیاز دارد.
  5. با دکمه جوکر ( توپ زیر نتایج ) شانس دو برابر کردن امتیاز برای یک بار وجود دارد. از دکمه جوکر در هر مرحله فقط یک بار می توانید استفاده کنید.
  6. پاسخ به سوالات امتیازی هر مرحله 5 امتیاز دارد.
  7. توجه داشته باشید که بعد از درج پیش‌بینی ها بر روی دکمه ذخیره در پایان فرم کلیک کنید.

برای شرکت در پیش بینی شما باید ثبت نام کنید و یا در سایت وارد شوید .