قرعه کشی جوایز

برنامه و جوایز قرعه کشی

سورپرایز ویژه دانوس
???


مرحله گروهی

تاریخ قرعه کشی: 8 تیر 1403

جوایز:
نفر اول: 5 کپسول گاز دانوس (سری 600)
نفر دوم: چای ساز دیجیتالی
نفر سوم: اجاق گازی آتوسا

برندگان:
icon نام برنده اول
icon نام برنده دوم
icon نام برنده سوم

مرحله یک‌هشتم نهایی

تاریخ قرعه کشی: 14 تیر 1403

جوایز:
نفر اول: 10 کپسول گاز دانوس (سری 600)
نفر دوم: گیج دوقلو

برندگان:
icon نام برنده اول
icon نام برنده دوم

مرحله یک‌چهارم نهایی

تاریخ قرعه کشی: 18 تیر 1403

جوایز:
نفر اول: 20 کپسول گاز دانوس (سری 600)
نفر دوم: پمپ وکیوم

برندگان:
icon نام برنده اول
icon نام برنده دوم

مرحله نیمه نهایی

تاریخ قرعه کشی: 22 تیر 1403

جوایز:
نفر اول: 30 کپسول گاز دانوس
نفر دوم: نیم سکه

برندگان:
icon نام برنده اول
icon نام برنده دوم

فینال

تاریخ قرعه کشی: 30 تیر 1403

جوایز:
نفر اول: یک دستگاه اسکوتر موتوری

برندگان:
icon نام برنده اول