گارانتی دانوس

گارانتی-دانوس

کلیه محصولات دانوس دارای گارانتی برگشت بدون هیچ قید و شرطی می‌باشند.

اگر محصولات دانوس را خریداری کرده‌اید و

  • پیش از آن‌که به دستتان برسد به هر دلیلی پشیمان شده‌اید.
  • پس از آن‌که به دستتان رسید به هر دلیلی پشیمان شده‌اید.
  • پس از استفاده از محصول به هر دلیلی پشیمان شده‌اید.

دانوس به شما اطمینان می‌دهد که بدون هیچ قید و شرطی محصول را از شما پس خواهد گرفت. تنها هزینه برگشت به عهده شما خواهد بود.

در صورت عودت محصول مبلغ پرداخت شده بدون هیچ کم و کسری حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به حسابتان واریز خواهد شد.

دانوس به کیفیت خود اطمینان دارد.