آرشیو برچسب های: R134a

R134a یا تترافلوئورواتان یک نوع گاز مبرد با فرمول شیمیایی CF3CH2F است.